Autoři zastoupení ve sbírce

A. GUSTAV

(činný v 1. třetině 19. století)

Krajinář. Blíže neznámý umělec, jehož návrhy posloužily jako předlohy pro grafika Jana Berku při vydání alba pražských pohledů v nakladatelství Franze Zimmera.