Autoři zastoupení ve sbírce

Abraham BLOEMAERT

(1564–1651)

Bloemaert náležel do malířské rodiny utrechtských Bloemaertů, z nichž byl právě on nejvýraznější postavou. Školil se u svého otce Cornelise, v jeho stopách pokračoval syn Adriaen. Přestože byl činný jako malíř, dochovaly se i některé jeho grafické listy. Experimentoval s kombinací mědirytu a dřevořezu, čímž chtěl dosáhnout lepšího malířského efektu. Byl ovlivněn Athoniem Blocklandtem van Monfoort, Hieronymem Franckenem a Fransem Florisem. Jeho grafické listy se nesou v duchu manýrismu (typizace dřevěných porostů, protáhlé postavy zasazené do terénu krajin). Neméně důležitá byla i jeho cesta do Paříže v roce 1580, kde strávil tři roky.