Autoři zastoupení ve sbírce

Adolf CHWALA

(Praha 1836–1900 Vídeň)

Krajinář. V padesátých letech 19. století studoval v ateliéru Maximiliana Haushofera na pražské akademii. Roku 1864 přesídlil do Vídně, kde si otevřel krajinářskou školu. Obesílal výroční výstavy Krasoumné jednoty v Praze.