Autoři zastoupení ve sbírce

Adolf LIEBSCHER

(Praha 1857–1919 Potštýn)

Malíř historií. Ve Vídni vystudoval uměleckoprůmyslovou školu. Účastnil se většiny nejvýznamnějších konkurzů v Praze (Národní divadlo, Rudolfinum). Mezi jeho nejdůležitější zakázky náležel rozměrný obraz Žižka před Kutnou Horou nebo dioráma Boj se Švédy na Karlově mostě. Liebscher patřil mezi oblíbené a pohotové ilustrátory českých obrázkových časopisů. Byl důležitým představitelem pozdní fáze historismu v Čechách.