Autoři zastoupení ve sbírce

Adrian ZINGG

(Saint Gall 1734–1816 Lipsko)

Krajinář, grafik. Studoval u Johanna Georga Willa v Paříži. Následně byl činný na akademii v Drážďanech, kam zprostředkoval progresivní Aberliho krajinářské metody. Je považován za objevitele půvabů Českosaského Švýcarska pro výtvarné umění. Během působení v Drážďanech vychoval několik vlivných krajinářů.