Autoři zastoupení ve sbírce

Aegidius SADELER II.

(1568–1629)

Sadeler náležel k nejdůležitějším postavám uměleckého dvora Rudolfa II. a jako nejnadanější příslušník významného ryteckého rodu se svému umění vyučil u svého otce ještě v Antverpách. Zemřel v Praze. Poté, co podnikl cestu do Itálie (1592–1593), se usadil na nějakou dobu v Mnichově, kde spolupracoval se strýcem Johannem, jenž zde působil jako dvorní rytec bavorských kurfiřtů. V roce 1595 spolu podnikli další putování do Itálie, Benátek a Verony. V průběhu této cesty ho v roce 1597 povolal císař Rudolf II. Svým příkladem ho do Prahy přitáhl jistě i vzor, který viděl v Hendricku Goltziovi. Po následujících 32 let, až do konce svého života, pak Sadeler pracoval jako dvorní rytec císařů Rudolfa II., Matyáše a Ferdinanda II.