Autoři zastoupení ve sbírce

Albert VENUS

(Drážďany 1842–1871 Drážďany)

Krajinář. V letech 1860–1866 studoval na drážďanské akademii v ateliéru Ludwiga Richtera, jehož byl nejoblíbenějším studentem a s nímž v rozmezí let 1861–1870 pobýval pravidelně v Čechách. O rok později tragicky umírá. Roku 1866 podnikl první italskou cestu.