Autoři zastoupení ve sbírce

Albrecht DÜRER

(Norimberk 1471–1528 Norimberk)

Malíř, grafik, teoretik. Nejvýznamnější záalpský představitel renesance. Jeho četné dílo je v mnoha směrech novátorské. Výjimečné jsou především autorovy teoretické traktáty a grafické práce, jež významně ovlivnily umělce romantismu v 19. století. Ve střední Evropě měla Dürerova osobnost silný identifikační význam.