Autoři zastoupení ve sbírce

Alexander CLAROT

(Vídeň 1796–1842 Praha?)

Portrétista, krajinář a malíř miniatur. Od roku 1810 byl žákem vídeňské akademie. Clarotovo dílo je velmi obsáhlé. Za svých cest po rakouské monarchii (např. Budapešť, Karlovy Vary) vytvořil značný počet podobizen a jako portrétista byl velmi žádaným malířem aristokracie. Po roce 1836 přesídlil do Prahy, kde pravděpodobně i zemřel.