Autoři zastoupení ve sbírce

Alexander JAKESCH

(1862–1934)

Alexander Jakesch náležel do první průkopnické generace česko-německých židovských malířů. Studoval na pražské akademii a později také v Mnichově. V roce 1903 se stal profesorem na pražské uměleckoprůmyslové škole. Kromě řady salonních děl, vystavovaných v Krasoumné jednotě, existuje jeho alegorická výzdoba císařských lázních v Karlových Varech. Známý je také jeho bratr, rovněž malíř, Heinrich Jakesch.