Autoři zastoupení ve sbírce

Alfred RETHEL

(Cáchy 1816–1859 Düsseldorf)

Malíř historií. Studoval na akademii v Düsseldorfu. Záhy se proslavil četnými zakázkami. V roce 1846 začal pracovat na svém nejvýznamnějším díle – freskách ze života sv. Karla Velikého. Vzhledem k duševní chorobě je ale nedokončil. Vedle této práce je znám Rethelův soubor Tanec smrti, v němž ironicky glosoval revoluční rok 1848. Po Lessingovi je považován za nejvýznamnějšího představitele düsseldorfské školy.