Autoři zastoupení ve sbírce

Allart VAN EVERDINGEN

(Alkmaar (pokřtěn) 1621 – 1675 Amsterdam)

Malíř a grafik, byl žákem Roelanta Saveryho, poté Pietera Molyna. Po roce 1640 navštívil Švédsko a pravděpodobně i Norsko. Roku 1651 získal amsterdamské měšťanství. Everdingenovy práce na papíře jsou často zaměňovány s pracemi jeho učitele Roelanta Saveryho. Pro evropské krajinářství se stal významným především objevením skandinávské krajiny jakožto námětu pro výtvarné umění, které do té doby čerpalo výhradně z alpských motivů.