Autoři zastoupení ve sbírce

Alois BÍLEK

(1887 -1961)

Byl žákem Maxe Pirnera na AVU v Praze. Studoval také architekturu.  Po studiu odešel do Paříže, kde se spřátelil s Františkem Kupkou a namaloval jedny z prvních nefigurativních obrazů na světě. Dokonce, jak ukázal výzkum Hany Rousové, ještě dříve než Malevič. V roce 1914 vystavoval na Salonu nezávislých v Paříži. Žil dlouho ve Francii, kde maloval mj. francouzskou Riviéru. V pozdějších etapách svého života přešel zcela nepochopitelně ke konzervativnějšímu způsobu malby; tvořil s oblibou figurální díla, zátiší a krajiny.