Autoři zastoupení ve sbírce

Andrea POZZO

(Triento 1642–1709 Vídeň))

Malíř, kreslíř, dekoratér, architekt, teoretik. V sedmnácti letech je otcem poslán do jezuitské školy. Roku 1665 vstoupil jako laik do jezuitského řádu v Miláně, o deset let později složil slib. Byl malířem činným v Como a v Miláně. Specializoval se na perspektivní zobrazení architektur. V roce 1681 jej Carlo Maratta povolal do Říma, kde vytvořil v kostele S. Ignazio své vrcholné dílo, fresku Alegorie misijní činnosti jezuitů. V letech 1702–1703 byl povolán k vídeňskému dvoru, kde se podílel na úpravách jezuitského univerzitního kostela a zejména pak pracoval na fresce Alegorie Herkulových činů pro Liechtensteinský palác. Je autorem učebnice Perspektivy v malířství (1693).