Autoři zastoupení ve sbírce

Antoine WATERLOO

(Lille? 1610 – 1690 Utrecht)

O životě tohoto umělce není příliš známo. Jeho malířská tvorba není příliš rozsáhlá, grafických listů však vytvořil kolem 150. Stejně jako mnoho dalších holandských krajinářů, i Waterloo byl v 19. století uznávaným autorem. Hledání starých mistrů-krajinářů, kteří měli velký vliv na fenomén krajinářství v 19. století, obohatil Waterloo svými náladovými a romanticky laděnými kompozicemi.