Autoři zastoupení ve sbírce

Anton GRAFF

(1736 - 1813)

Původem Švýcar, studoval Anton Graff ve Winterthuru a v roce 1766 získal místo dvorního malíře a později profesora na malířské akademii v Drážďanech. Anton Graff  vytvořil obrovské množství, asi na tisíc portrétů, významných současníků od aristokracie až po přední umělce a básníky své doby.