Autoři zastoupení ve sbírce

Anton GRAFF

(Winterthur 1736 – 1813 Drážďany)

Švýcarský malíř činný převážně v Německu. Mezi lety 1756 až 1765 se školil se u Johanna Jacoba Haida v Augšpurku. Jako portrétista působil v Ansbachu a Řezně. Od roku 1766 působil jako dvorní malíř saského kurfiřta Friedricha Christiana v Drážďanech, kde rovněž vyučoval na Akademii. Za zakázkami zajížděl často do Berlína, ale také Lipska, Teplic a Karlových Varů. Graffovo dílo je velmi rozsáhlé, zahrnuje více než 2000 obrazů a kreseb, většinou portrétů (Graff vytvořil více jak 100 autoportrétů). Portrétoval nejen aristokracii v Sasku a Prusku, ale také měšťany. Graff je dnes považován za hlavního představitele portrétního „středostavovského“ portrétního malířství na konci 18. a počátku 19. století, svými krajinami, jež vytvořil kolem roku 1800, ovšem ovlivnil také vývoj romantické krajinomalby.