Autoři zastoupení ve sbírce

Anton HERZINGER

(Fallbach 1763–1826 Praha)

Grafik a malíř. Po studiích ve Vídni odešel do Prahy, kde se stal učitelem grafických technik na pražské akademii. Jsou mu přičítány zásluhy za rozmach akvatinty, kterou bravurně ovládal. V roce 1807 spolupracoval s Františkem Karlem Wolfem na vydání Abbildungen sämtlicher alten und neuen Schlösser in Böhmen.