Autoři zastoupení ve sbírce

Antonie BRANDEJSOVÁ

(1848 - 1926)

Jménem Brandeis se podepisovala česká malířka z Miskovic u Kutné Hory Antonie Brandeisová. Ta vlastně patří mezi naše první profesionální malířky. Podepisovala svá plátna pouhým přípisem Brandeis, podobně jako její vzor – sestra bratrů Mánesových Amálie vzhledem k tomu, že malířství bylo doménou mužů. Do tajů výtvarného řemesla ji zasvětil malíř historických obrazů Karel Javůrek. Od něj se naučila práci se světlem, ale i míchání barev či nanášení lazur. Pro talentovanou umělkyni byla Praha zřejmě příliš provinční a usedlá. Zapsala se proto do kurzů na Akademii krásných umění v italských Benátkách. A zde se rozhodla i zůstat. Opustila proto vážnou historickou malbu a plně se věnovala pouze plenérovému malování těch největších architektonických skvostů Benátek. Most Rialto, náměstí sv. Marka, Dóžecí palác, ale i Andělský hrad v Římě či Most zlatníků ve Florencii. Na Prahu nezapomínala. Pravidelně se zúčastnovala společných výstav Krasoumné jednoty