Autoři zastoupení ve sbírce

Antonín CHITTUSSI

(1847–1891)