Autoři zastoupení ve sbírce

Antonín HAALA

(činný v polovině 19. století)

Portrétista. Blíže neznámý malíř miniatur, který prošel pravděpodobně školením na vídeňské akademii. Patrně byl součástí schwarzenberského knížecího dvora ve Vídni a v Čechách.