Autoři zastoupení ve sbírce

Antonín Jan GAREIS st.

(Klosterfreiheit 1793–1863 Praha)

Portrétista, ilustrátor a litograf. Pocházel z umělecky nadané rodiny původem z Čech. Jeho otec Johann, truhlář a zakladatel umělecké tradice, přišel do hornolužického Klosterfreiheitu z Líčkova. Zde se mu narodilo šest synů, z nichž čtyři se věnovali umělecké dráze. Patrně nejslavnějším je v mládí zesnulý malíř Franz (1775–1803), který náleží k nejvýznamnějším figuralistům saského neoklasicismu. Známý je také druhorozený syn, sochař Joseph (1778–1844). Hudebník Gottlieb (1781–1859) se proslavil v Berlíně jako vyhledávaný instrumentalista. Johann (1785–1856) se stal truhlářem. Nejmladším synem byl Antonín Gareis, jenž se v roce 1815 oženil s dcerou vratislavského rytce Friedricha Zimmermanna. Od roku 1811 studoval na drážďanské akademii u Friedricha Matthäi. Následně pracoval v litografické dílně Johanna Grüsona ve Vratislavi. V roce 1822 se zapsal na pražskou akademii. V Praze se podruhé oženil a natrvalo usadil. Přišel sem jako vyspělý umělec, který se prosadil v rámci kamenotiskárny Antonína Machka. Měl blízko především k umělcům romantického ražení (např. Josef Führich, Leopold Friese, František Nadorp). Roku 1841 založil vlastní dílnu, z níž vycházely především satirické žánry podle cizích, ale i vlastních předloh. Jeho syn Antonín (1837–1922) byl významným malířem žánrů.