Autoři zastoupení ve sbírce

Antonín Josef LEWÝ

(Wolfsthal 1845–1897 Teplice)

Malíř, ilustrátor. V šedesátých letech 19. století studoval na pražské a mnichovské akademii. Od roku 1880 byl zaměstnán coby učitel kreslení na teplickém gymnáziu. Náležel k předním ilustrátorům českých obrázkových časopisů.