Autoři zastoupení ve sbírce

Antonín Karel BALZER

(Lysá nad Labem 1771–1807 Praha)

Kreslíř a mědirytec stojící u zrodu českého romantismu. Zasloužil se o rozšíření nové techniky – akvatinty – v Čechách. Nejprve pracoval v rodinné dílně u svého otce Jana Jiřího Balzera. V letech 1788–1789 studoval na akademii v Drážďanech u Johanna Christiana Klengela a kolem roku 1790 ve Vídni u Jakoba Schmutzera. Byl autorem cyklů s pohledy do krajin a vedutami měst a jejich dominant. Podílel se také na dobových albech, ilustroval mnohé publikace a převáděl do grafiky obrazy cizích umělců (Jacob Ruysdael, Allaert van Everdingen). Nejznámější jsou Balzerovy pohledy na Krkonoše a Adršpašské skály z devadesátých let 18. století. Na sklonku svého života vytvořil ojedinělé album reklamní povahy s cirkusovými motivy společnosti.