Autoři zastoupení ve sbírce

Antonín MACHEK

(Podlažice 1775–1844 Praha)

Portrétista a litograf. Prvního vzdělání nabyl u malířů Václava Zitty a Václava Bluma, po jehož smrti se učil za vedení Antonína Tuvory. Docházel též do ateliéru Ludvíka Kohla. Na sklonku devadesátých let 18. století pobyl jeden rok ve Vídni, ale záhy se vrátil zpět do Čech, kde v Hradci Králové provedl své první významnější práce. S různými přestávkami cestoval po monarchii, než se natrvalo usadil roku 1813 v Praze. Těžiště Machkova díla spočívá v portrétní tvorbě. Počátkem dvacátých let 19. století vycítil ekonomický potenciál litografie a až do své smrti provozoval prosperující grafický podnik.