Autoři zastoupení ve sbírce

Antonín MÁNES

(Praha 1784–1843 Praha)

Krajinář. Nejdříve studoval na krajinářské speciálce pražské akademie u Karla Postla. Vedení této školy později převzal a stal se tak druhým vysokoškolským učitelem krajinomalby v Praze. Své žáky, k nimž patřily i jeho výtvarně činné děti, vedl k pozorování přírody v detailech i celkových náladách. Pro motivy zajížděl na český venkov, aby z plenérových studií v ateliéru vytvořil fantazijní kompozice. Jeho výtvarný názor se vyvíjel od klasicistních počátků k romanticky laděným výjevům. Je jedním z prvních českých krajinářů využívajících olejové plenérové skicy.