Autoři zastoupení ve sbírce

Antonín PELC

(1895 Lišany - 1967 Praha)

Studoval na pražské Akademii. Vynikal především jako ilustrátor a nesmlouvavý karikaturista. V letech 1934 – 1949 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Na začátku války emigroval spolu s Maximem Kopfem, Alénem Divišem a Adolfem Hoffmeisterem z Francie přes Casablancu a internační tábor v severní Africe na Martinik a posléze do USA. Po válce se vrátil do Československa. Jeho malířská tvorba má zajímavé prvky kubismu a sociálního realismu. V roce 1946 se stal profesorem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1955 přijal profesuru na pražské Akademii výtvarných umění.