Autoři zastoupení ve sbírce

Antonín PUCHERNA

(Lisek v Haliči 1776?–1852 Praha)

Kreslíř, grafik. Puchernovo školení probíhalo v Praze na Týnské škole a na akademii. Vyučil se grafickým technikám, jež se staly jeho základním vyjadřovacím médiem. Vytvářel cykly grafických vedut, v nichž se věnoval pohledu na stylizovanou parkovou přírodu. Do grafiky převáděl též cizí předlohy (např. kresby od Karla Postla). Sledoval také romantické motivy hradů a jiných míst s historickou pamětí. Svými grafickými prospekty Prahy výrazně zasáhl do vývoje městské veduty.