Autoři zastoupení ve sbírce

Antonín Viktor BARVITIUS

(Praha 1823–1901 Praha)

Architekt. Významný představitel české neorenesance a starší bratr malíře Viktora Barvitia. Po studiu na pražské akademii odešel do Vídně, kde pokračoval pod vedením Eduarda van der Nüll a Augusta Siccarda von Siccardsburg. Po stipendijním pobytu v Římě se vrátil do Prahy, aby zde nějakou dobu pracoval se svým švagrem, architektem Vojtěchem Ullmannem. Náleží mezi nejvýznamnější středoevropské architekty.