Autoři zastoupení ve sbírce

Antonín WALDHAUSER

(Vodňany 1835–1913 Německý Brod, dnes Havlíčkův Brod)

Krajinář, portrétista. Studoval na pražské akademii u Maximiliana Haushofera, poté pokračoval ve Vídni. Od založení Sokola se angažoval v této tělocvičné organizaci. Jako uvědomělý vlastenec používal český překlad svého jména Lesodomský-Waldhauser. Živil se coby učitel kreslení v předních pražských měšťanských rodinách. Výtvarně činný byl až do pozdního věku. Zanechal po sobě rozsáhlé dílo, jež v určitém směru reagovalo mmj. na francouzský plenérismus.