Autoři zastoupení ve sbírce

(Antonio Canal) CANALETTO

(1697–1768)