Autoři zastoupení ve sbírce

Antonio SACCHETTI

(Benátky 1790–1870 Varšava)

Věnoval se tvorbě divadelních dekorací, panoramat a litografií. Byl činný pro divadla v Brně, Praze, Varšavě, Drážďanech a ve Vídni. Vytvořil panoramata Prahy a Varšavy, kde působil na sklonku života. Svým dílem navazoval na vedutistickou tradici rodných Benátek. V Praze pobýval společně s otcem Lorenzem střídavě ve dvacátých až čtyřicátých letech 19. století. Po svém jmenování dvorním malířem ve Varšavě (1835) z Čech odešel. Z hlediska mezinárodního kontextu náleží mezi nejzajímavější autory divadelních dekorací „poplatzerovské“ generace.