Autoři zastoupení ve sbírce

Arne HOŠEK

(1885 - 1941)

 

Byl architektem, teoretikem architektury, malířem, výtvarným teoretikem, urbanistou. Ve svých mimořádně originálních akvarelech se věnoval synestetickému zkoumání pro smysly a působil též jako akustik a muzikalista. V roce 1991 mu uspořádala Galerie hlavního města Prahy výstavu abstraktních obrazů a akvarelů.