Autoři zastoupení ve sbírce

August Bedřich PIEPENHAGEN

(Soldin 1791–1868 Praha)

Živnostník a malíř. Vyučil se knoflíkářem, ale malířství byl nosný doplněk jeho obživy. Z rodného středního Německa odešel na zkušenou do Švýcarska, kde ho ovlivnil příklad Salomona Gessnera. Od roku 1811 působil v Praze, nejprve jako tovaryš v knoflíkářské dílně. Živnost později převzal a začal se intenzivněji zabývat krajinomalbou. Podnikl cesty po Německu, Francii a Belgii. Přátelil se s obdobně romanticky zaměřenými umělci Josefem Navrátilem a Adalbertem Stifterem. Jeho intimní, tajemné scény jsou též ovlivněny holandským barokním krajinářstvím. Piepenhagenovy dcery Louisa a Charlotta pokračovaly v malířské tradici svého otce.