Autoři zastoupení ve sbírce

August Georg Friedrich LUCAS

(Darmstadt 1803 – 1863 Darmstadt)

Lucas prošel uměleckým školením nejprve ve svém rodném Darmstadtu a další podněty získal z uměleckého
prostředí Mnichova. Jeho studijní cesty vedly nejprve do Švýcarska, aby se pak obrátil k Itálii jako vysněnému místu mnoha dobových krajinářů. V roce 1829 se ocitl v Římě, kde se seznámil s tamní uměleckou společností (Josephem Antonem Kochem a dalšími). V první polovině třicátých let procestoval značnou část Itálie a získané podněty využíval ve své umělecké a pedagogické činnosti po návratu do Darmstadtu. V padesátých letech podnikl druhou cestu do Itálie. Lucas byl výraznou postavou kulturního dění v Darmstadtu, kde se podílel na založení uměleckého sdružení. Autor je jedním z představitelů dobových neutuchajících zájmů o studium středomořského prostředí a krajiny, jež bylo po větší část 19. století jedním z nejdůležitějších pramenů umělecké inspirace.