Autoři zastoupení ve sbírce

autor NEZNÁMÝ

(data neznáma)

Jsou určitá kvalitativně zajímavá díla, k nimž stále nedokážeme přiřadit jejich autory. Znalectví je celoživotní náplní, které se neobejde bez dostatečného srovnávacího materiálu a leckdy k určení pomůže náhoda. V mnoha případech se musíme smířit s tím, že nikdy nedostaneme jednoznačnou odpověď, ale pro naši sběratelskou činnost je kategorie "neznámý autor" pozoruhodnou výzvou a především radostí z dosud neobjeveného.