Autoři zastoupení ve sbírce

Balthasar VAN WESTERHOUT

(Antverpy 1656 – 1728 Praha)

Původem nizozemský mědirytec usazený v Praze. V roce 1670 je zaznamenán v učení u Alexandra Goquiera
v Antverpách. Od roku 1683 působil v Praze, kde byl jako rytec činný i jeho bratr Arnold. Westerhout vytvořil
mnoho mědirytin různého určení–knižních ilustrací a frontispisů, univerzitních tezí, listů s religiózní i heraldickou tematikou, portrétů–provedených podle předloh Jana Ongherse, Jana Jiřího Heinsche, Petra Brandla či Jana Kryštofa Lišky.