Autoři zastoupení ve sbírce

Bedřich ANDĚL

(Praha 1821–1895 Praha)

Grafik, fotograf. Po studiu na pražské akademii u Antonína Mánesa začal od čtyřicátých let 19. století v Praze samostatně tvořit. Pochází od něj větší množství litografií. Mezi jeho neznámější díla náleží soubor výjevů z revolučního roku 1848.