Autoři zastoupení ve sbírce

Bedřich HAVRÁNEK

(Praha 1821–1899 Praha)

Krajinář. Mezi lety 1835–1846 byl žákem pražské akademie u Antonína Mánesa a Maximiliana Haushofera. Coby samostatný malíř působil od roku 1845. V padesátých letech 19. století hojně cestoval především po Rakousku a Německu. Byl činný v dobových uměleckých a kulturních organizacích. Zabýval se malbou, kresbou a ilustrací. Jeho krajinářský názor vycházel z vidění motivu podle přírody, zaměřoval se na přesný detail a precizní lineární vymezení. Studie vytvářel v plenéru, což ovlivňovalo osvětlení a barevnost jeho definitivních realizací. Postupně se obracel k moderní prosvětlené reflexi krajiny.