Autoři zastoupení ve sbírce

Bedřich PISKAČ

(Česká Bělá u Německého Brodu 1898–1929 Lyon)