Autoři zastoupení ve sbírce

Bedřich WACHSMANN

(Litoměřice 1820–1897 Praha)

Krajinář, portrétista, ilustrátor, grafik. Dodnes nedoceněný umělec pracoval nejdříve jako reprodukční grafik v litoměřické litografické dílně Karla Viléma Medaua. V roce 1840 vstoupil na akademii v Drážďanech. Několik let prožil v Innsbrucku a Mnichově. Po návratu do Prahy pracoval coby grafik, který kromě portrétů vydával různé příležitostné tisky jako diplomy, pozvánky nebo pilnostenky. Byl činný také literárně. Publikoval teoretické pojednání o krajinomalbě, stejně jako cestopisy. Se zjevným zájmem zachycoval ve svých pracích různé památky. Ve své poslední životní fázi působil také jako schopný návrhář. Podle Wachsmannových předloh jsou zpracovány rozmanité církevní liturgické předměty či insignie Karlovy univerzity.