Autoři zastoupení ve sbírce

Beneš KNÜPFER

(Frýdštejn 1844–1910 přesné místo neznámé, sebevražda utonutím při plavbě do Ancony, Itálie)

Krajinář. Knüpfer studoval od roku 1865 pražskou akademii. Během jeho živnostenského působení v karlovarském Winterově fotografickém salonu si umělce všiml slavný Karl von Piloty a přijal jej bez zkoušek na mnichovskou akademii. Zde namaloval několik slavných historických kompozic na způsob Pilotyho a Maxovy tvorby. V roce 1879 odjel do Itálie. Dojem z této cesty jej přesvědčil o změně stylu, kdy začal vytvářet snové maríny. Vedle Arnolda Böcklina patří k nejvýznamnějším představitelům tohoto výtvarného žánru.