Autoři zastoupení ve sbírce

Bernard REDER

(1897–1963)