Autoři zastoupení ve sbírce

Bernhard VOGEL

(Norimberk 1683 – 1737 Augšpurk)

Malíř, kreslíř a především rytec. Vyučil se u Eliase Christopha Heisse v Augšpurku, kde rovněž převážnou většinu života působil. Pracoval zejména v mezzotintě a v této technice byl považován za jednoho z největších mistrů. Orientoval se především na tvorbu portrétů. Za Vogelovo nejvýznamnější dílo je považován cyklus mezzotintou provedených reprodukcí děl Jana Kupeckého „Ioannis Kupezky, Incomparabilis Artificis, Imagines et Picturae …“, vydaných v roce 1745.