Autoři zastoupení ve sbírce

Bohumil KUBIŠTA

(Vlčkovice u Hradce Králové 1884–1918 Praha)

Narodil se roku 1884 ve Vlčkovicích u Hradce Králové, studoval nejprve na uměleckoprůmyslové škole v Praze odkud přešel do ateliéru profesora Bukovace na pražské akademii. V roce 1906 pokračoval ve studiu na akademii ve Florencii, odkud se v roce 1907 vrátil a zúčastnil se obou výstav skupiny Osma (1907, 1908 – Filla, Procházka, Kubin, Nowak, Feigl, Horb, Pittermann, Procházková, Beneš). V letech 1909 a 1910 pobýval v Paříži, kde se zabýval problematikou nejmodernějších směrů a tendencí v evropském umění a zároveň studoval díla starých mistrů. V následujících letech vyvinul specifický myšlenkový systém a umělecký styl, jenž nazval penetrismem. Uplatňoval v něm barevnou a tvarovou symboliku a užíval kubizující tvarosloví. Od roku 1909 publikoval řadu svých teoretických statí v Novině, Volných směrechPřehledu. V roce 1913 vstoupil z existenčních důvodů do rakouské armády. Stal se důstojníkem v Pulji a ve vojenské službě setrval až do konce války. Po návratu do Prahy v roce 1918 se chtěl účastnit osvobozovací výpravy na Slovensko. Dostal však španělskou chřipku, které 27. 11. 1918 podlehl.