Autoři zastoupení ve sbírce

Bruno HÉROUX

(1868–1944)