Autoři zastoupení ve sbírce

Carl August RICHTER

(Wachau 1785 - 1853 Drážďany)

Kreslíř, grafik. Otec slavného Ludwiga Richtera studoval nejdříve u Adriaena Zingga, v roce 1810 se stal členem drážďanské akademie, kde byl následně v letech 1814-1834 činný jako profesor grafiky. Vytvořil větší množství listů, jejichž náměty čerpal z celé střední Evropy. Byl předním specialistou na mezzotintu.