Autoři zastoupení ve sbírce

Carl Friedrich HOLTZMANN

(Drážďany 1740 – 1811 Drážďany)

Malíř, mědirytec, kreslíř. Působil v Drážďanech jako učitel kreslení. Nejprve se sám učil jako architekt, později
jako sochař. Šest let byl žákem Carla Dietricha. Od 1757 pěstoval portrétní malířství (zejména akvarelové
miniatury, v nichž vytvořil více než 2000 obrazů). Portrétoval kurfiřtskou rodinu a jako rytec vytvořil okolo 130 listů. Pracoval v technice leptu, částečně je ryl a místy používal tečkovací manýru. Jeho grafické práce vycházely ze stylu Antonia Zanettiho. Vydal největší dílo obsahující 116 listů s titulem Abdrucke in hellunkel nach verschiedenen Meisterzeichnungen in Kupfer gebracht von einem Schuler des Chursachs od žáka kurfiřtského dvorního malíře Carla Dietricha. V roce 1806 vydal vzpomínky na své přátele a učitele.