Autoři zastoupení ve sbírce

Charlotta PIEPENHAGENOVÁ-WEYROTHER-MOHR

(Praha 1821–1902 Praha)

Malířka, krajinářka. Byla ovlivněna příkladem svého otce, krajináře Augusta Piepenhagena, v jehož uměleckém směřování pokračovala. Zabývala se romantickými krajinnými motivy, mezi nimiž lze jmenovat alpské scenérie, lesní zákoutí, vodopády apod. Věnovala se též pedagogické činnosti. Z jejího odkazu byla zřízena nadace pro krajináře.