Autoři zastoupení ve sbírce

Charlotta SCHRÖTTER-RADNITZ

(1899–?)