Autoři zastoupení ve sbírce

Christian RUBEN

(1805–1875)

Malíř. Po studiích na dvou předních školách historické malby (Düsseldorf, Mnichov) byl na doporučení Wilhelma Kaulbacha přijat na místo ředitele pražské akademie. Rubenovo dílo doposud uniká poznání, neboť nebyl příliš plodným umělcem. Jeho význam spočívá v teoretické činnosti a reorganizaci akademie ve čtyřicátých letech 19. století. Díky svým kontaktům byl po roce 1848 přijat za ředitele vídeňské akademie. Z Vídně zasahoval do uměleckého dění v Čechách, kde se pod jeho vedením dokončila výzdoba Letohrádku královny Anny a postavil Radeckého pomník.